Συνεργασίες

Το ΚΕΚ ΔΕΛΤΑ καθ’ όλη τη διάρκεια της πολυετής εμπειρίας τους στο χώρο της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης έχει συνεργαστεί και συνεχίζει να συνεργάζεται με πληθώρα Δημόσιων – Φορέων ως ανάδοχος υλοποίησης μεγάλου αριθμού έργων, με διάφορους Κοινωνικούς Εταίρους / Φορείς στα πλαίσια υλοποίησης προγραμμάτων ανέργων, εργαζομένων και ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων, με μεγάλες εταιρείες της ελληνικής αγοράς για την υλοποίησης της πρακτικής άσκησης των προγραμμάτων του καθώς και ως εταίροι σε συμπράξεις υλοποίησης ολοκληρωμένων προγραμμάτων και κοινοτικών πρωτοβουλιών και με εκπαιδευτικούς φορείς του εξωτερικού στα πλαίσια διακρατικών συνεργασιών.

Εδώ μπορείτε να δείτε περισσότερα στοιχεία για:

  1. Δημόσιοι Φορείς
  2. Κοινωνικοί Εταίροι / Φορείς
  3. Ιδιωτικοί Φορείς
  4. Κοινοπραξίες – Ενώσεις
  5. Διακρατικές Συνεργασίες