29 ετών και άνω

Voucher 29-64 ετών

Καλυπτόμενες Περιοχές από το ΚΕΚ ΔΕΛΤΑ

 • Περιφέρεια Αττικής
 • Νομός Χανίων
 • Θεωρητική κατάρτιση 120 ωρών σε ειδικότητα κλάδου αιχμής (Εμπόριο, logistics, Έργα Υποδομής & τεχνικά επαγγέλματα, Τουρισμός, ΤΠΕ, Περιβάλλον & Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων, Τρόφιμα – Ποτά, Ενέργεια, Αγροτικός Τομέας, Βιομηχανία)
 • Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος
 • Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 500 ωρών
 • Εκπαιδευτικό επίδομα 2.600 €
 • Μετατροπή της πρακτικής άσκησης σε μόνιμη απασχόληση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος

Προϋποθέσεις Συμμετοχής :

Κάτοχοι δελτίου ανεργίας σε ισχύ
Ηλικία 29-64 ετών (Γεννηθέντες 01.01.1952 – 31.12.1987)
Να μην υπάρχει μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα

Κριτήρια επιλογής :

Οι δικαιούχου θα επιλεγούν από τον αρμόδιο κρατικό φορέα βάσει μοριοδότησης των παρακάτω κριτηρίων :

 • Το συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό φορολογικού έτους 2015
 • Ο χρόνος ανεργίας
 • Προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο
 • Αναπηρία (σε ποσοστό 50% και άνω η οποία δεν πλήττει την ικανότητα για εργασία)
 • Ύπαρξη προστατευμένου/ων τέκνου/ων ΑΜΕΑ (ανηλίκων ή και ενηλίκων) 67% και άνω

Αίτηση Συμμετοχής Ανέργων /Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Ονοματεπώνυμο (απαραίτητο)

Ημερομηνία Γέννησης (απαραίτητο)

Τηλέφωνο Επικοινωνίας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Διεύθυνση (απαραίτητο)

T.K. / Περιοχή (απαραίτητο)

Αριθμός Κάρτας Ανεργίας (απαραίτητο)

Σπουδές (απαραίτητο)

Συμμετοχή σε προηγούμενα προγράμματα Voucher ανέργων:
(επιλέγετε "Ναι" εάν έχετε ενεργοποιήσει επιταγή κατάρτισης
ακόμα και αν δεν ολοκληρώσατε το πρόγραμμα)

Δομή:(επιλέξτε σε ποια από τις δομές μας θέλετε να εκπαιδευτείτε)

Από πού ενημερώθηκες για τα νέα προγράμματα του ΚΕΚ ΔΕΛΤΑ:

Παρατηρήσεις

 

Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι για τη συλλογή και επεξεργασία των παραπάνω προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 περί “Προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα” και επιτρέπω στο ΚΕΚ ΔΕΛΤΑ Α.Ε. να καταχωρήσει τα στοιχεία μου στο σύστημα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.