Κοινοπραξίες – Ενώσεις

Το ΚΕΚ ΔΕΛΤΑ έχει συμμετάσχει σε αρκετές Κοινοπραξίες – Ενώσεις με άλλους φορείς κατάρτισης με σκοπό την υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης στελεχών φορέων του Δημόσιου Τομέα. Πιο συγκεκριμένα:

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α): «Επιμόρφωση Στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης για τις Απαιτήσεις της ΚτΠ» (Γεωγραφική Περιοχή 2)»
13 Επιμορφωτικά Προγράμματα για τα Στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης πάνω σε αντικείμενα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών που στοχεύουν στην αναβάθμιση της αποδοτικότητάς τους και στη βελτίωση του υπηρεσιακού τους έργου.

Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.): «Επιμόρφωση Εκπαιδευτών των Σχολών Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Ο.Τ.Ε.Κ.)»
Συντονισμός ολόκληρου του Έργου και Υλοποίηση του Τμήματος που λειτούργησε στην Επαγγελματική Σχολή Αναβύσσου και αποτελείτο από 10 εκπαιδευόμενους

Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.): «Κατάρτιση Αιρετών Εκπροσώπων Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών»
Οργάνωση 80 Συνεδριάσεων των Δημοτικών Συμβουλίων των Νομών Ηλείας, Κορινθίας, Αρκαδίας, Ευρυτανίας και Πρεβέζης οι οποίες στοχεύουν στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των αιρετών πάνω σε θέματα εφαρμογών ΤΠΕ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
19 Σεμινάρια Επιμόρφωσης 380 αιρετών των Νομών Ηλείας, Κορινθίας, Αρκαδίας Ευρυτανίας και Πρεβέζης, πάνω σε θέματα χρήσης εργαλείων Πληροφορικής και Διαδικτύου

Υπουργείο Παιδείας: «Επιμόρφωση Σχεδίαση και Εφαρμογή Εξειδικευμένης Εκπαίδευσης των Στελεχών  των γραφείων σύνδεσης των ΤΕΕ»
Το Έργο αφορά στην υλοποίηση 16 προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι στελεχώνουν τα γραφεία διασύνδεσης με την αγορά εργασίας των ΤΕΕ. Τα προγράμματα υλοποιούνται σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Χανιά, Πάτρα, Λάρισα, Καβάλα, Ιωάννινα και Κοζάνη και είναι διάρκειας 428 ωρών. Στα πλαίσια του Έργου σχεδιάστηκε πρωτότυπο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις ενότητες «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός», Συμβουλευτική», «Αγορά Εργασίας και Παιδεία», «Σχεδιασμός και Μεθοδολογία Έρευνας», «Χρήση Ψυχομετρικού Υλικού» κλπ. Αντίστοιχα εκπονήθηκε και πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό για κάθε μία από τις θεματικές ενότητες.

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για τη Βέλτιστη Αξιοποίηση των ΤΠΕ και των Εκπαιδευτικών Λογισμικών Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών»
Υλοποίηση 7 προγραμμάτων πιλοτικής επιμόρφωσης 105 εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη χρήση και εφαρμογή εκπαιδευτικών λογισμικών κατά την εκπαιδευτική διαδικασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ι.Τ.Α.): «Κατάρτιση σε Προηγμένες Δεξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Εργαζομένων στη Τοπική Αυτοδιοίκηση»
Εκπαιδεύτηκαν 350 εργαζόμενοι στη Τοπική Αυτοδιοίκηση σε θέματα Προηγμένων Δεξιοτήτων στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στα πλαίσια του μέτρου 2.5 «Κατάρτιση Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης και Μελέτες Υποστήριξης του Εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Διοίκησης»