Διακρατικές Συνεργασίες

Μια πολύ σημαντική διάσταση των Έργων που έχει υλοποιήσει και υλοποιεί το ΚΕΚ ΔΕΛΤΑ είναι οι διάφορες Διακρατικές Συνεργασίες που έχει συνάψει με φορείς τόσο του Ιδιωτικού Τομέα όσο και του Ευρύτερου Δημοσίου, χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα πλαίσια των συνεργασιών αυτών τα αποτελέσματα είναι πολύ σημαντικά καθώς υπάρχει ανταλλαγή τεχνογνωσίας, κουλτούρας, τρόπου σκέψης και μάθησης.

  • Κατά τη διάρκεια της Κ.Π. Equal το ΚΕΚ ΔΕΛΤΑ ως συντονιστής εταίρος της «Αναπτυξιακής Σύμπραξης για την Καθιέρωση της Κυκλικής Εργασίας», έχει συνεργαστεί με αντίστοιχες συμπράξεις της Δανίας, την DEN UDVIDEDE TUTORFUNKTION (DP Συντονιστής Εταίρος: JOBROTATION I AARHUS AMT), της Αγγλίας την FAMILY LEARNING WORKS (DP Συντονιστής Εταίρος: Warwickshire College) και της Πορτογαλίας την INVORG – PROMOVER A INOVAÇAO ORGANIZIOCIONAL EM PMES (DP Συντονιστής Εταίρος: ASSOÇIACAO INDUSTRIAL DO MINHO). Κοινός στόχος ήταν η δημιουργία ενός περιεκτικού χώρου εργασίας (an inclusive workplace) όπου οι δεξιότητες των εργαζομένων και των ανέργων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα να βελτιώνονται συνεχώς με σκοπό να αναβαθμίσουν την αποδοτικότητά τους.
    Πολλές ήταν οι δράσεις που έλαβαν χώρα για την υλοποίηση του στόχου όπως Διακρατικά Συνέδρια, Εκπαιδευτικές Επισκέψεις στην Αγγλία και στη Δανία και Έκδοση Οδηγού Διακρατικότητας ο οποίος περιείχε όλα τα αποτελέσματα και τις καλές πρακτικές που προέκυψαν από αυτή τη συνεργασία.
  • Το ΚΕΚ ΔΕΛΤΑ κατά τη διάρκεια του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα», του οποίου στρατηγικός στόχος ήταν η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσω της τόνωσης της επιχειρηματικότητάς τους, του εξορθολογισμού του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της αναβάθμισης των ανθρώπινων πόρων τους, σύναψε διακρατικές συνεργασίες με φορείς από την Αγγλία και τη Δανία. Συγκεκριμένα, συνεργάστηκε με το «THE DANISH BUSINESS ACADEMY» από τη Δανία, ένα φορέα με μεγάλη εμπειρία σε θέματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και τεχνογνωσία αναφορικά με την εφαρμογή καινοτόμων τεχνικών και μεθόδων στο πεδίο του τουρισμού, τόσο στη φάση σχεδιασμού των προγραμμάτων κατάρτισης όσο και κατά τη διάρκεια υλοποίησής τους αφού καθηγητές του φορέα από τη Δανία δίδαξαν στη χώρα μας. Παρόμοια ήταν και η συνεργασία του ΚΕΚ ΔΕΛΤΑ με το «Warwickshire College» της Αγγλίας, απ’ όπου φιλοξενήθηκαν και δίδαξαν στη χώρα μας καθηγητές, μεταφέροντας μ’ αυτό τον τρόπο εμπειρία, κουλτούρα και τεχνογνωσία.
  • Η πιο πρόσφατη Διακρατική Συνεργασία του ΚΕΚ ΔΕΛΤΑ είναι αυτή με το «ASSOCIAZIONE SENECA» στη Μπολόνια της Ιταλίας, που εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής, που στόχο έχει την ανάπτυξη και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας καθώς και τη χρήση καινοτόμων τεχνικών, μηχανισμών και μεθόδων στον τομέα του Τουρισμού, πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές επισκέψεις των καταρτιζομένων στην Ιταλία όπου είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μαθήματα σχετικά με το αντικείμενο του Τουρισμού εκεί και να προσεγγίσουν με διαφορετικό τρόπο τα διάφορα αντικείμενα.